Projektit: Koronapäiväkirja

KORONAPÄIVÄKIRJA – yksin, mutta yhdessä!
Corona Diary – Alone but Together!

Osallistu yhteiseen päiväkirjaan 22.3.-31.5.2020. (For English, scroll page down.)

Korona-epidemia vaikuttaa tällä hetkellä meihin jokaiseen. Näytä miten se vaikuttaa sinuun ja tee valitsemistasi yksityisistä hetkistä yhteisiä. Kerätään yhteen tunnelmia ja koostetaan niistä kollektiivinen Koronapäiväkirja.

Kannustamme luovuuteen ja tunteiden ilmaisuun! Oli se sitten leipomista, käsitöitä, tanssia, valokuvaamista, piirtämistä, maalaamista tai kirjoittamista, jaa hetket meidän kanssamme ja me taltioimme ne osaksi päiväkirjaa.

Miten voit osallistua?
Voit valita yhden tai useamman ilmaisutavan alla olevista esimerkeistä.
Osallistua voi vaikka joka päivä.

1. Teksti. Kirjoita ylös tämän hetkisiä ajatuksia, esille nousseita kysymyksiä, tunnelmia, runoja, aforismeja, tarinoita… Ne voivat olla arjen oivalluksia, tunteiden sanoittamista, toiveita tulevaisuuteen tai jotain mikä kuvaa tämän hetkistä elämääsi.

2. Piirrä: millainen koronasarjakuva tai piirustus tästä hetkestä syntyy?

3. Maalaa: ilmennä tuntemukset ja näkymät maalaamalla. Tunne voi olla väri tai muoto. Tai maalaatko muutenkin? Millaisia maalauksia kotonasi syntyy?

4. Valokuvaa: ota valokuvia tämän hetkisestä ympäristöstäsi. Ne voivat olla yksityiskohtia, ohi kiitäviä hetkiä, ajankuvaa, ympäristöä. Muistathan jos kuvaat ihmistä, niin kysyt ennen kuvaamista luvan siihen.

5. Mitä tahansa muuta luovaa toimintaa

Kollektiivinen päiväkirja julkaistaan kesäkuussa. Ennen sitä jaamme tuotoksia nimettömänä sosiaalisen median kanavissamme.

Lähetä tuotokset 31.5.2020 mennessä osoitteeseen koronapaivakirjagmail.com.
Isommat tiedostot voi lähettää meille WeTransferin kautta. Käsittelemme kaikki viestit luottamuksellisesti. Koronapäiväkirjan teokset esitetään anonyymisti osallistujien niin toivoessa. Tekijänoikeudet jää tekijöille.

Corona Diary – Alone but Together!

Participate in a collective diary 22.3.-31.5.2020.

The corona epidemic is affecting us all at the moment. Show how it affects you and make your chosen private moments public. Let’s collect the feelings and make them a collective Corona Diary.

We encourage creativity and expression! Whether it is baking, crafts, dancing, photography, drawing, painting or writing, share your moments with us and we will put them in a diary.

How can you participate?
You can select one or more ways of expression from the examples below.
You can participate every day.

1. Text: Write down your current thoughts, raised questions, moods, poems, aphorisms, stories… They can be everyday insights, expressing feelings, hopes for the future or something that describes your current life.

2. Draw: What kind of cartoon or drawing is created at this moment?

3. Paint: express feelings and perspectives by painting. The feeling can be a color, shape or something you paint on your everyday life.

4. Photo: Take photos of your current environment. Photos can be details, moments, whatever you want. Remember, if you are photographing a person, you have to ask for permission before shooting.

5. Any other creative activity.

The collective diary will be published in June 2020. Before that, we will distribute the output anonymously on our social media channels.

Send your results by 31.5.2020 to koronapaivakirja-gmail.com. Big files can be sent to us via WeTransfer. We treat all messages confidentially. The works of the Corona Diary will be presented anonymously as the participants so wish. Copyrights remain with the authors.