Luovat menetelmät osallisuuden vahvistajina 13.3.2020

TAIDA-hankkeen ensimmäinen verkostotyöpaja pidettiin 13.3.2020 Kuusamo-opistolla.

Pajaan osallistui kahdeksan verkoston edustajaa. Muutama muu kiinnostunut henkilö ilmaisi kiinnostuksensa kehittämistyöhön jatkossa, vaikkei pajaan päässytkään. Työpajan alustuksissa kerroimme hieman TAIDA!-hankkeesta, päivän tavoitteista sekä osallisuudesta ja erilaisista luovan toiminnan ratkaisuista. Iltapäiväksi osallistujat jakaantuivat kahteen ryhmään ja ideoivat kuusi erilaista toimintamallia. Ryhdymme jatkojalostamaan hankkeessa testattavia toimintamalleja pikimmiten.

Korona toi meille mehukkaan haasteen miettiä luovaa toimintaa sen luomien rajojen sisälle. Tiedotamme alkavasta toiminnasta Facebookissa ja Instagramissa sekä www-sivuillamme.