Luovat menetelmät osallisuuden vahvistajina -työpajat

TAIDA-hankkeen ensimmäinen verkostotyöpaja pidettiin 13.3.2020 Kuusamo-opistolla.

Pajaan osallistui kahdeksan verkoston edustajaa. Muutama muu kiinnostunut henkilö ilmaisi kiinnostuksensa kehittämistyöhön jatkossa, vaikkei pajaan päässytkään. Työpajan alustuksissa kerroimme hieman TAIDA!-hankkeesta, päivän tavoitteista sekä osallisuudesta ja erilaisista luovan toiminnan ratkaisuista. Iltapäiväksi osallistujat jakaantuivat kahteen ryhmään ja ideoivat kuusi erilaista toimintamallia. Ryhdymme jatkojalostamaan hankkeessa testattavia toimintamalleja pikimmiten.

Korona toi meille mehukkaan haasteen miettiä luovaa toimintaa sen luomien rajojen sisälle.


Etätyöpajaan 29.4.2021 osallistui hankehenkilöstön lisäksi kolme verkoston jäsentä: kirjoittamisen ammattilainen, tanssin ohjaaja sekä terveydenhoitaja. Työpajan aluksi sanataideohjaaja Hanna Dufva koulutti meitä sanataiteen käyttöön ohjauksen tukena.

Kerroimme lyhyesti TAIDAn tähänastisesta toiminnasta, jonka pohjana on ollut mm. ensimmäisen työpajan ideat. Miten toimintaa voisi vielä kehittää eteenpäin ja millaista mielekästä toimintaa voisimme vielä kokeilla luoda pandemia-ajassa. Yhteiskehittämisessä otettiin huomioon alueen vahvuudet kuten paikallinen osaaminen, vuodenaikojen vaihtelut ja käytettävissä olevat tilat/ympäristöt. Lopputulemana saimme yli 10 ideaa, joita lähdemme pohtimaan edelleen asiakkaiden kanssa yhdessä.