Luonto & Luovuus sotessa -verkosto

Luonto & Luovuus sotessa -verkostopäivä 16.9.2020

Kysymme, olisitteko kiinnostuneita kokoamaan teemojen ympärille säännöllisesti kokoontuvan pyöreän pöydän, jonka osallistujat kattaisivat mahdollisimman laajasti toimijakenttää.
Millaista yhteistyötä te jo toteutatte ja millaiselle uudelle toiminnalle olisi tarvetta?
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on edistää luonto- ja taidelähtöisten menetelmien näkyvyyttä ja hyödyntämistä hyvinvointia edistävissä palveluissa. Toteutuessaan pyöreä pöytä toimii keskustelun areenana mahdollistaen mm. hyvien käytänteiden leviämisen, tiedon jakamisen eri toimijoiden välillä, yhteisen ymmärryksen syntymisen ja osaamisen kehittämisen. Toiminta edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista, tekee toimintaa näkyväksi ja vahvistaa osallisuutta.  Se tukee konkreettisesti asioiden edistämistä.
LUONNOLLISESTI- ja TAIDA! -hankkeet tarjoavat tukeaan toiminnan käynnistymiselle.

Luonto ja luovuus sotessa -tilaisuudessa kutsumme yhteiseen pöytään luonto- ja luovien alojen ammattilaisia ja taitajia sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Tervetulleita ovat myös hyvinvointipalveluiden parissa toimivat.

Tilaisuudessa pohdimme mm. miten luonto- ja luovien alojen ammattitaitoa voisi hyödyntää asiakastyössä ja miten luonto ja luovuus näkyvät sote- ja kasvatustyössä.
Alustuksena yrityksen tarina.

To 21.1.2021 Kokoonnuimme koillismaalaisen Luonto & Luovuus sotessa -verkoston pyöreän pöydän merkeissä toisen kerran. Edelleen oli havaittavissa innostusta ja halua viedä asiaa eteenpäin yhdessä. Keskusteluissa esille nousi mm. verkostoitumisen tärkeys ja siihen sitoutuminen, kokemusten ja vinkkien jakaminen sekä yhteisistä käytänteistä sopiminen. Kuusamon osalta korostettiin myös kaupungin strategisia linjauksia ”Rakkaudesta lähimmäiseen ja luontoon”. Tässä on paljon sanomaa, joka kytkeytyy meille tärkeisiin teemoihin luontoon ja luoviin menetelmiin sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Ke 17.3.2021 Ryhdyimme pienryhmissä pohtimaan kuusamolaista versiota Luonto&Luovuus-kortista, joka tukisi hyvinvointia ja osallisuutta ja mahdollistaisi luonto- ja taidelähtöisten palveluiden laajemman saavutettavuuden. Toimintaan ovat edelleen tervetulleita myös kaikki uudet osallistujat.

Ke 5.5.2021 klo 15.00-16.30 pandemian salliessa tavataan livenä.
Linkki ilmoittautumiseen https://response.questback.com/ksakoy/qxi4kzxdok

Tietoa tilaisuuksista saa jakaa.

Tervetuloa kehittämään monialaista yhteistyötä & verkostoitumaan!

Yhteistyössä
LUONNOLLISESTI – valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla


Ensimmäiseen tilaisuuteen 16.9.2020 osallistui parisenkymmentä henkilöä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilta, kaupungin hallinnosta sekä luovien, luonto- ja matkailualojen ammattilaisia. Verkostoajatusta ryhdytään viemään eteenpän TAIDA!- ja LUONNOLLISESTI-hankkeiden avustuksella. Kiitos kaikille mukanaolleille!
(Kuvassa osallistujien vastauksia siihen, mitä luonto ja luovuus heille itselle merkitsevät.)