Luonto & Luovuus sotessa -verkosto

Artikkeli päivitetty 11.12.2020.

Jatkamme pyöreän pöydän kokoontumisia v. 2021. Varaathan jo kalenteriisi seuraavat päivämäärät:

To 21.1.2021 klo 15.00-16.30 Teams-tapaaminen
Ilmoittaudu 18.1. mennessä: https://response.questback.com/ksakoy/1cvsdgrxjg

Ke 17.3.2021 klo 15.00-16.30 Tarkemmat tiedot lähempänä ajankohtaa.

Tietoa tilaisuuksista saa jakaa.

Yhteistyössä
LUONNOLLISESTI – valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla


Ensimmäiseen tilaisuuteen 16.9.2020 osallistui parisenkymmentä henkilöä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilta, kaupungin hallinnosta sekä luovien, luonto- ja matkailualojen ammattilaisia. Verkostoajatusta ryhdytään viemään eteenpän TAIDA!- ja LUONNOLLISESTI-hankkeiden avustuksella. Kiitos kaikille mukanaolleille!
(Kuvassa osallistujien vastauksia siihen, mitä luonto ja luovuus heille itselle merkitsevät.)

Luonto & Luovuus sotessa -verkostopäivä 16.9.2020 klo 17-19
HUOM. Muuttunut toteutustapa: online-tilaisuus, osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Kysymme, olisitteko kiinnostuneita kokoamaan teemojen ympärille säännöllisesti kokoontuvan pyöreän pöydän, jonka osallistujat kattaisivat mahdollisimman laajasti toimijakenttää.
Millaista yhteistyötä te jo toteutatte ja millaiselle uudelle toiminnalle olisi tarvetta?
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on edistää luonto- ja taidelähtöisten menetelmien näkyvyyttä ja hyödyntämistä hyvinvointia edistävissä palveluissa. Toteutuessaan pyöreä pöytä toimii keskustelun areenana mahdollistaen mm. hyvien käytänteiden leviämisen, tiedon jakamisen eri toimijoiden välillä, yhteisen ymmärryksen syntymisen ja osaamisen kehittämisen. Toiminta edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista, tekee toimintaa näkyväksi ja vahvistaa osallisuutta.  Se tukee konkreettisesti asioiden edistämistä.
LUONNOLLISESTI- ja TAIDA! -hankkeet tarjoavat tukeaan toiminnan käynnistymiselle.

Luonto ja luovuus sotessa -tilaisuudessa kutsumme yhteiseen pöytään luonto- ja luovien alojen ammattilaisia ja taitajia sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Tervetulleita ovat myös hyvinvointipalveluiden parissa toimivat.

Tilaisuudessa pohdimme mm. miten luonto- ja luovien alojen ammattitaitoa voisi hyödyntää asiakastyössä ja miten luonto ja luovuus näkyvät sote- ja kasvatustyössä.
Alustuksena yrityksen tarina.

Tervetuloa kehittämään monialaista  yhteistyötä & verkostoitumaan!

Yhteistyössä
LUONNOLLISESTI – valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla