Luonto & Luovuus sotessa -verkosto

SIVU TÄYDENTYY TOIMINNAN EDETESSÄ.

Luonto ja luovuus sotessa -verkosto kutsuu yhteiseen pöytään luonto- ja luovien alojen ammattilaisia ja taitajia sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Tervetulleita ovat myös hyvinvointipalveluiden parissa toimivat.
Monialaisen yhteistyön tavoitteena on edistää luonto- ja taidelähtöisten menetelmien näkyvyyttä ja hyödyntämistä hyvinvointia edistävissä palveluissa. Toteutuessaan pyöreä pöytä toimii keskustelun areenana mahdollistaen mm. hyvien käytänteiden leviämisen, tiedon jakamisen eri toimijoiden välillä, yhteisen ymmärryksen syntymisen ja osaamisen kehittämisen. Toiminta edistää yhteisten tavoitteiden toteutumista, tekee toimintaa näkyväksi ja vahvistaa osallisuutta.  Se tukee konkreettisesti asioiden edistämistä.
LUONNOLLISESTI- ja TAIDA! -hankkeet tukevat toiminnan käynnistymistä.

Ensimmäinen kokoontuminen 16.9.2020 Pohdimme mm. miten luonto-ja luovien alojen ammattitaitoa voisi hyödyntää asiakastyössä, miten luonto ja luovuus näkyvät sote-ja kasvatustyössä, alustuksena yrityksen tarina –Kotokero. Keskeinen kysymys oli, onko kiinnostusta koota teemojen ympärille säännöllisesti kokoontuvan pyöreä pöytä mahdollisimman kattavalla toimijakentällä. Vastausten perusteella tarvetta yhteistyölle on.

To 21.1.2021 Kokoonnuimme koillismaalaisen Luonto & Luovuus sotessa -verkoston pyöreän pöydän merkeissä toisen kerran. Keskusteluissa esille nousi mm. verkostoitumisen tärkeys ja siihen sitoutuminen, kokemusten ja vinkkien jakaminen sekä yhteisistä käytänteistä sopiminen. Kuusamon osalta korostettiin myös kaupungin strategisia linjauksia ”Rakkaudesta lähimmäiseen ja luontoon”. Tässä on paljon sanomaa, joka kytkeytyy meille tärkeisiin teemoihin luontoon ja luoviin menetelmiin sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Ke 17.3.2021 Ryhdyimme pienryhmissä pohtimaan kuusamolaista versiota Luonto&Luovuus-kortista, joka tukisi hyvinvointia ja osallisuutta ja mahdollistaisi luonto- ja taidelähtöisten palveluiden laajemman saavutettavuuden.

Ke 5.5.2021 Kokoonnuimme kevään viimeisen kerran Luonto & Luovuus -sotessa pyöreään pöytään. Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille noin 50 henkilölle. Teemana tällä kerralla oli ajankohtaiset asiat meiltä ja muualta sekä verkostoitumisen jatkaminen.
Pöydässä ideoidun Luonto & luovuus -kortin työstämistä jatketaan pienemmällä työryhmällä rahoitushakua varten.

Ke 18.8.2021 Tapasimme 17 hengen voimin Afrikka kohtaa arktisen -näyttelytilassa ja tutustuimme toisiimme taiteen avulla. Kulttuuritoimenjohtaja kävi kertomassa korttihankkeen hakemuksen sisällöstä ja tilanteesta (prosessissa, vastaus saadaan syksyn aikana). Kiitokset hyvinvointikortin ideoinnista koko pöydälle. Asetimme yhdessä sen edistämisen yhdeksi tavoitteeksemme. Mukavaa porinaa ja uusia ideoitakin syntyi.

Ilmoittautuminen seuraavaan (viimeiseen) pyöreään pöytään on avattu. Toivottavasti nähdään isolla porukalla lokakuussa:

Ke 13.10. klo 15 lähitapaaminen, paikka varmistuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen 10.10. mennessä: https://response.questback.com/ksakoy/pyoreapoyta180821
Ilmoita samalla mahdolliset ruokavaliotoiveet tarjoilujen varalta.

Tietoa tilaisuuksista saa jakaa. Toimintaan ovat edelleen tervetulleita myös kaikki uudet osallistujat.

Tervetuloa kehittämään monialaista yhteistyötä & verkostoitumaan!

Yhteistyössä
LUONNOLLISESTI – valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla


Ensimmäiseen tilaisuuteen 16.9.2020 osallistui parisenkymmentä henkilöä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilta, kaupungin hallinnosta sekä luovien, luonto- ja matkailualojen ammattilaisia. Verkostoajatusta ryhdytään viemään eteenpän TAIDA!- ja LUONNOLLISESTI-hankkeiden avustuksella. Kiitos kaikille mukanaolleille!
(Kuvassa osallistujien vastauksia siihen, mitä luonto ja luovuus heille itselle merkitsevät.)