Luonto & Luovuus sotessa -verkosto

Luonto ja luovuus sotessa -verkosto kutsui yhteiseen pöytään luonto- ja luovien alojen ammattilaisia ja taitajia sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoita. Tervetulleita olivat myös hyvinvointipalveluiden parissa toimivat.
Monialaisen yhteistyön tavoitteena oli edistää luonto- ja taidelähtöisten menetelmien näkyvyyttä ja hyödyntämistä hyvinvointia edistävissä palveluissa. Pyöreä pöytä toimi keskustelun areenana mahdollistaen mm. hyvien käytänteiden leviämisen, tiedon jakamisen eri toimijoiden välillä, yhteisen ymmärryksen syntymisen ja osaamisen kehittämisen. Toiminta edisti yhteisten tavoitteiden toteutumista, teki toimintaa näkyväksi ja vahvisti osallisuutta.  Se tuki konkreettisesti asioiden edistämistä.
LUONNOLLISESTI- ja TAIDA! -hankkeet tukivat toiminnan käynnistymistä.

Ensimmäinen kokoontuminen 16.9.2020 Pohdimme mm. miten luonto-ja luovien alojen ammattitaitoa voisi hyödyntää asiakastyössä, miten luonto ja luovuus näkyvät sote-ja kasvatustyössä, alustuksena yrityksen tarina –Kotokero. Keskeinen kysymys oli, onko kiinnostusta koota teemojen ympärille säännöllisesti kokoontuvan pyöreä pöytä mahdollisimman kattavalla toimijakentällä. Vastausten perusteella tarvetta yhteistyölle on.

To 21.1.2021 Kokoonnuimme koillismaalaisen Luonto & Luovuus sotessa -verkoston pyöreän pöydän merkeissä toisen kerran. Keskusteluissa esille nousi mm. verkostoitumisen tärkeys ja siihen sitoutuminen, kokemusten ja vinkkien jakaminen sekä yhteisistä käytänteistä sopiminen. Kuusamon osalta korostettiin myös kaupungin strategisia linjauksia ”Rakkaudesta lähimmäiseen ja luontoon”. Tässä on paljon sanomaa, joka kytkeytyy meille tärkeisiin teemoihin luontoon ja luoviin menetelmiin sekä osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Ke 17.3.2021 Ryhdyimme pienryhmissä pohtimaan kuusamolaista versiota Luonto&Luovuus-kortista, joka tukisi hyvinvointia ja osallisuutta ja mahdollistaisi luonto- ja taidelähtöisten palveluiden laajemman saavutettavuuden.

Ke 5.5.2021 Kokoonnuimme kevään viimeisen kerran Luonto & Luovuus -sotessa pyöreään pöytään. Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille noin 50 henkilölle. Teemana tällä kerralla oli ajankohtaiset asiat meiltä ja muualta sekä verkostoitumisen jatkaminen.
Pöydässä ideoidun Luonto & luovuus -kortin työstämistä jatketaan pienemmällä työryhmällä rahoitushakua varten.

Ke 18.8.2021 Tapasimme 17 hengen voimin Afrikka kohtaa arktisen -näyttelytilassa ja tutustuimme toisiimme taiteen avulla. Kulttuuritoimenjohtaja kävi kertomassa korttihankkeen hakemuksen sisällöstä ja tilanteesta (prosessissa, vastaus saadaan syksyn aikana). Kiitokset hyvinvointikortin ideoinnista koko pöydälle. Asetimme yhdessä sen edistämisen yhdeksi tavoitteeksemme. Mukavaa porinaa ja uusia ideoitakin syntyi.

Ilmoittautuminen seuraavaan (viimeiseen) pyöreään pöytään on avattu. Toivottavasti nähdään isolla porukalla lokakuussa:

Ke 13.10.2021 Tapasimme pienellä porukalla Tolpanniemen liikuntareitin maastossa. Ideoitiin tulevaa, pohdittiin koettua ja valmistettiin samalla kruunut luonnonmateriaaleista.

Kuvan otti Viivi Törmänen.

Kulttuuritoimenjohtaja Ulla Ingalsuo-Laaksonen ja hyvinvointikoordinaattori Pirkko Määttä vakuuttivat, että kaupunki haluaa säilyttää yhteyden tähän verkostoon hankkeiden päätyttyäkin. Laajasta asiantuntemuksesta on apua kehittämistyössä, jota halutaan tehdä yhdessä.

Luonnollisesti- ja TAIDA!-hankkeiden puolesta haluamme lämpimästi kiittää teitä jokaista noin vuoden mittaisesta yhteisestä polusta. Tuloksena saatiin alulle hyvinvointikorttimalli ja sille rahoitushakemus sekä hyvä yhteistyömalli uusien palveluiden kehittämiselle.

Harmittaa, ettemme voineet tavata ilman etäyhteyttä kuin kahdesti. Uskomme, että olisimme saaneet enemmänkin aikaan, jos olisimme voineet pähkäillä ja innostua ihan kasvokkain.

Kannustamme ottamaan toisiinne yhteyttä ja kokeilemaan, mitä siitä syntyy, kun luovat päät laitetaan yhteen.

Yhteistyössä
LUONNOLLISESTI – valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta
TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla


Ensimmäiseen tilaisuuteen 16.9.2020 osallistui parisenkymmentä henkilöä sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilta, kaupungin hallinnosta sekä luovien, luonto- ja matkailualojen ammattilaisia. Verkostoajatusta ryhdytään viemään eteenpän TAIDA!- ja LUONNOLLISESTI-hankkeiden avustuksella. Kiitos kaikille mukanaolleille!
(Kuvassa osallistujien vastauksia siihen, mitä luonto ja luovuus heille itselle merkitsevät.)