Projektit: Draamaryhmä

Draamaryhmässä tavataan joka toinen viikko tehden erilaisia ilmaisuharjoitteita. Toiminta ei ole näyttelemisen, vaan itseilmaisun harjoittelua. Mukana on sekä koko ryhmälle, pienryhmille että yksilölle suunnattuja tehtäviä.

Itseilmaisuun ei välttämättä tarvita yhteistä kieltä. Vaikka ryhmässä on ollut erikielisiä osallistujia, ilmaisuharjoitusten avulla ryhmä on päässyt tutustumaan toisiinsa ja ryhmähenki on niiden kautta syntynyt. Kommunikoinnin apuna on käytetty mm. piirtämistä, Googlen kuvia ja kääntäjää.

Erilaiset kulttuuritaustat ovat tuoneet esille sekä kulttuureihin liittyviä erilaisuuksia että universaaleja ihmisyyteen liittyviä samankaltaisuuksia. Ystävyys on samanlaista kaikkialla.

Ryhmä on ollut valmis yhdessä tekemiseen ensimmäisestä kerrasta alkaen. Henkilökohtaisista haasteista tai peloista huolimatta osallistujat ovat lähteneet kaikkeen mukaan rohkeasti ja ilolla.

Lopputuotoksena luotavan videoteoksen aiheena ovat yksinäisyyteen, ryhmään kuulumiseen ja ystävyyteen liittyvät teemat. Ryhmä on kokoontunut syksystä asti ja keväällä 2021 ollaan kuvausvaiheessa.

Ryhmää vetää Merja Danso.