Projektit: Draamaryhmä

Draamaryhmässä tavattiin joka toinen viikko tehden erilaisia ilmaisuharjoitteita. Toiminta ei ollut näyttelemisen, vaan itseilmaisun harjoittelua. Mukana oli sekä koko ryhmälle, pienryhmille että yksilölle suunnattuja tehtäviä.

Itseilmaisuun ei välttämättä tarvita yhteistä kieltä. Vaikka ryhmässä oli erikielisiä osallistujia, ilmaisuharjoitusten avulla ryhmä pääsi tutustumaan toisiinsa ja ryhmähenki syntyi niiden kautta. Kommunikoinnin apuna käytettiin mm. piirtämistä, Googlen kuvia ja kääntäjää.

Erilaiset kulttuuritaustat toivat esille sekä kulttuureihin liittyviä erilaisuuksia että universaaleja ihmisyyteen liittyviä samankaltaisuuksia. Ystävyys on samanlaista kaikkialla.

Ryhmä oli valmis yhdessä tekemiseen ensimmäisestä kerrasta alkaen. Henkilökohtaisista haasteista tai peloista huolimatta osallistujat lähtivät kaikkeen mukaan rohkeasti ja ilolla.

Lopputuotoksena luotujen videoiden aiheena ovat yksinäisyyteen ja ystävyyteen liittyvät teemat.

Ryhmää veti Merja Danso.

Valokuvat © TAIDA!