Projektit: Draamaryhmä

Draamaryhmässä tavattiin joka toinen viikko tehden erilaisia ilmaisuharjoitteita. Toiminta ei ollut näyttelemisen, vaan itseilmaisun harjoittelua. Mukana oli sekä koko ryhmälle, pienryhmille että yksilölle suunnattuja tehtäviä.

Itseilmaisuun ei välttämättä tarvita yhteistä kieltä. Vaikka ryhmässä on ollut erikielisiä osallistujia, ilmaisuharjoitusten avulla ryhmä on päässyt tutustumaan toisiinsa ja ryhmähenki on niiden kautta syntynyt. Kommunikoinnin apuna on käytetty mm. piirtämistä, Googlen kuvia ja kääntäjää.

Erilaiset kulttuuritaustat toivat esille sekä kulttuureihin liittyviä erilaisuuksia että universaaleja ihmisyyteen liittyviä samankaltaisuuksia. Ystävyys on samanlaista kaikkialla.

Ryhmä oli valmis yhdessä tekemiseen ensimmäisestä kerrasta alkaen. Henkilökohtaisista haasteista tai peloista huolimatta osallistujat lähtivät kaikkeen mukaan rohkeasti ja ilolla.

Lopputuotoksena luodun videoteoksen aiheena ovat yksinäisyyteen ja ystävyyteen liittyvät teemat.

Ryhmää vetää Merja Danso.

Valokuvat © TAIDA!