Projektit: Rustauksia

Rustauksia on WhatsApp-sovelluksen kautta kommunikoiva pieni, suljettu ”taidalaisten” ryhmä, jossa kokeillaan kirjoittamista erilaisten harjoitusten avulla. Harjoituksina on hyödynnetty mm. Lumoava-hankkeen Helmikorttien sanataidetehtäviä ja Lukemo-sivustoa.

Luottamuksellisessa ryhmässä on jaettu omia tekstejä ja keskusteltu niistä yhdessä. Samalla on vaihdettu kokemuksia kirjoittamisen prosessista ja sen aikana heränneistä tunteista ja ajatuksista. Myös ohjaaja osallistuu harjoitusten tekoon.

Idea ryhmälle syntyi yhdessä asiakkaiden kanssa. Ryhmän ilmapiiri on ollut kannustava ja innostava, ja toiminta jatkuu toistaiseksi.