Projektit: Rustauksia

Rustauksia oli WhatsApp-sovelluksen kautta kommunikoiva pieni, suljettu ”taidalaisten” ryhmä, jossa kokeiltiin kirjoittamista erilaisten harjoitusten avulla. Harjoituksina hyödynnettiin mm. Lumoava-hankkeen Helmikorttien sanataidetehtäviä ja Lukemo-sivustoa.

Luottamuksellisessa ryhmässä jaettiin omia tekstejä ja keskusteltiin niistä yhdessä. Samalla vaihdettiin kokemuksia kirjoittamisen prosessista ja sen aikana heränneistä tunteista ja ajatuksista. Myös Pauliina-ohjaaja osallistui harjoitusten tekoon.

Idea ryhmälle syntyi yhdessä asiakkaiden kanssa. Ryhmän ilmapiiri oli kannustava ja innostava.