Luontoa ja luovuutta sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloille

Millainen voisi olla kuusamolainen malli tämän toteutukseen?

Kulttuurin, taiteen ja luovuuden vaikutuksista hyvinvointiin on olemassa vahvaa, kasvavaa tutkimusnäyttöä ja kokemustietoa. Tutkimus toisensa perään vahvistaa myös sen, minkä me jo tiedämme omasta kokemuksesta: luonnon hyvinvointivaikutukset ovat merkittäviä.

Koulutusmaailmassa näihin tietoihin on reagoitu tarjoamalla sosiaali- ja terveysalan sekä luonto- ja kulttuurialojen osaamista täydentävää ja yhdistävää koulutusta. Luonto- ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään mm. vanhustyössä, mutta ei vielä riittävästi tai riittävän tavoitteellisesti eri sektoreilla.

Tulevassa sote-uudistuksessa kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kunnilla. Painopiste on ennaltaehkäisyssä. Uudistamistyön yksi keskeinen tavoite on lisätä asiakaslähtöisyyttä, saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta palvelujärjestelmässä. Osallisuuden edistäminen ja moniammatillinen yhteistyö korostuu.

Olemme Koillismaalla mahdollisuuksien keskellä. Niin kuin jo Kuusamon kaupungin strategiassakin sanotaan: “Rakkaudesta lähimmäiseen ja luontoon”. Meiltä löytyy tarvittava ympäristö ja osaaminen luontoa ja luovuutta hyödyntävien hyvinvointipalveluiden järjestämiseen. Alueella toimii jo joitakin luonto- ja hyvinvointialojen yrityksiä sekä taide- ja kulttuuritoimijoita, jotka tarjoavat palvelujaan myös kunnille. Tilaa on useammallekin ja eritoten järjestäytyneelle, tavoitteelliselle yhteistyölle.

Kuusamossa on kokoontunut Luonto ja luovuus sotessa -pyöreä pöytä, jonka tavoitteena on edistää alojen välistä vuorovaikutusta sekä luontolähtöisten ja luovien menetelmien hyödyntämistä. Pöydässä voi jakaa kokemuksia, tutustua alueen muihin toimijoihin, saada ideoita ja aloittaa yhteistyötä uusien tahojen kanssa.

Esille on noussut ajatus kuusamolaisesta korttimallista, jolla mahdollistettaisiin luonto- ja taidelähtöisiä palveluita entistä laajemmalle joukolle kuntalaisia. Toisaalta mielenkiintoista on käydä keskustelua myös siitä, miten voimme toteuttaa jo olemassa olevat palvelut luonto- tai taidelähtöisellä työotteella tai näitä yhdistellen.

Miten tätä voisi edistää? Tule mukaan ideoimaan kanssamme Teams-yhteydellä 17.3.2021 klo 15 alkaen.

Auli Posio, Luonnollisesti-valmennusmalli tuo Green Care -menetelmät osaksi sosiaalista kuntoutusta

Sanna Niikkonen, TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla

https://ksak.fi/luontoa_ja_luovuutta/