Info

TAIDA! – Luovat menetelmät maahanmuuttajien ja nuorten elämänpolulla -hanke
Project TAIDA! – Creative methods in the immigrants’ and young people’s path of life

Hanke on tarkoitettu sinulle nuori (alle 30 v.) tai maahanmuuttaja, joka et ole tällä hetkellä koulussa tai työssä tai toiminnassa mukana. Tai vaikka olisitkin, mutta koet olevasi ehkä yksinäinen, vailla tekemistä tai tulevaisuuden toiveet ovat hiukan hukassa…
TAIDA! -hankkeessa sinulla on mahdollisuus miettiä yksilöohjaajan kanssa mitä sinulle kuuluu nyt ja tulevaisuudessa. Hankkeessa kehitellään monenmoista luovaa toimintaa. Toiminta voi olla tanssia, savitöitä, valokuvausta, musiikkia, maalaamista, blogin kirjoittamista… tai melkein mitä tahansa! Luovaa toimintaa suunnittelee ja toteuttaa puolestaan taidekoordinaattori yhdessä muiden alan ammattilaisten kanssa. Projektit tulevat olemaan eri mittaisia ja voit osallistua niihin itsellesi sopivassa määrin. Näitä mukavia asioita on tarkoitus tehdä porukalla. Tervetuloa mukaan!

—-

The project is for you, an immigrant who is not currently employed. Maybe you want to get to know new people, or you have nothing to do, or your plans for the future are a blurry…
In the TAIDA! project, you have the opportunity to think with the individual tutor about your life and future. The project develops a wide range of creative activities. Activities can be dancing, pottery, photography, music, painting, blogging… or just about anything! The creative activity is planned and implemented by the art coordinator together with other professionals in the field. The projects will be of different lengths and you can participate in them to the extent that suits you. These nice things are meant to be done together. Welcome aboard!

TAIDA! tuo sosiaalisen kuntoutuksen palveluiden rinnalle taidelähtöisiä menetelmiä. Taidetoimintaa tehdään yhteistyössä luovien alojen toimijoiden kanssa niin, että toiminta koostuu useista eri työpajoista ja projekteista. Ilmaisumuotoina ovat esimerkiksi taide, kädentaidot, tanssi, musiikki, valokuvaus, draama.

Hankkeessa luodaan uusia toimintamalleja yhdessä verkoston kanssa ja lisätään yhteistyöverkoston taidelähtöisten menetelmien tuntemusta.

TAIDA! on Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 5 ESR-hanke. Pääkohderyhmämme ovat työelämän ulkopuolella olevat maahanmuuttajat sekä alle 30-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat tai syrjäytyneet nuortet.

Hankkeen toteutusaika on 1.2.2020-31.1.2022. Päätoteuttaja ja hallinnoija on KSAK Oy. Osatoteuttajina toimivat Ksakki ry ja Kuusamo-opisto. Rahoittajat ovat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Kuusamon kaupunki ja hankkeen toteuttajaorganisaatiot. Hankkeen kokonaisbudjetti on 297 000 €.

Tavoitteet

TAIDAn tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa osallisuutta, edistää laaja-alaista hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä, luoda uusia keinoja, joilla tuetaan palveluiden ulkopuolella olevia, syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja maahanmuuttajia sekä edistetään opinto- ja työpolkuja.

Tavoitteena on myös vahvistaa kohderyhmien kiinnittymistä kotiseudulle, ja kehittää alueen monialaista ja moniammatillista verkostoyhteistyötä sekä palveluita. Lisäksi tavoitteena on edistää taiteen hyvinvointia tukevaa käyttöä sosiaalisessa kuntoutuksessa ja kotoutumisessa.

The TAIDA! project brings art-based methods alongside social rehabilitation services. Artistic activities – e.g. art, crafts, dance, music, exercise, photography, drama – are carried out in collaboration with different creative industries so that the work consists of several workshops and projects.

New activities will be developed together with the cooperation network. The project increases knowledge of art-based methods of the cooperation network.

TAIDA! is Sustainable growth and jobs 2014 – 2020 – Finland’s structural funds programme’s 5. axe ESF-project. Our main target groups are immigrants out of the work life and young people under 30 years old who are in the risk of social disclusion.

The execution period of the project is 1.2.2020-31.1.2022. The project is administrated by KSAK Oy. Part-implementers are Ksakki Association and Kuusamo College. The project is funded by the European Social Fund and the Centre for Economic Development, Transport and the Environment North Ostrobothnia and the town of Kuusamo plus the implementing organisations. Project’s total budget is 297 000 €.

Aims

The aim of TAIDA is to prevent exclusion, to strengthen inclusion, to promote comprehensive well-being and working and working capacity, to create new ways of supporting young people and immigrants who are at risk of exclusion and to study and work.

The aim is also to strengthen the focus of the target groups on the homeland, and to develop multidisciplinary and multi-professional networking and services in the area. In addition, the aim is to promote the well-being of art in social rehabilitation and integration.