Tulokset & kehittämistyö

TAIDA!-julkaisu

Hankkeessa järjestettiin taidelähtöistä toimintaa kuusamolaisille alle 30-vuotiaille nuorille ja työikäisille maahanmuuttajille, yksilöllisesti ja ryhmissä. Tavoitteena oli tuoda luovat menetelmät sosiaalisen kuntoutuksen ja kotouttamisen palveluiden tueksi ja lisätä tietoutta luovan toiminnan hyvinvointivaikutuksista.

Toiminta koostui useista erilaisista työpajoista. Ohjauksessa hyödynnettiin taidekoordinaattori-yksilöohjaaja-työparityöskentelyä. Taidetoiminnan rinnalla asiakas tapasi omaa yksilöohjaajaa arkeen ja elämään liittyvissä asioissa. Toiminnan kehittämisessä oli mukana sote- ja luovien alojen ammattilaisia sekä kohderyhmien ja yhteistyöverkoston edustajia.

Julkaisussa esitellään joitakin toimintaan luotuja malleja. Ota ne rohkeasti käyttöön!Tutustu Luonto ja luovuus sotessa -pyöreän pöydän toimintaan sekä verkostotyöpajoihimme.

Osallistuimme Sokran Osallisuuden palasten kehittämiseen: Taide-, kulttuuri- tai luontolähtöinen osallisuusverkosto. Pääset tutustumaan toimintamalliin Innokylässä.

TAIDA!- ja LUONNOLLISESTI-hankkeiden yhteinen päätöstilaisuus pidettiin 18.11.2021. Lue lisää: Luonnollinen ja luova ihminen –päätöstilaisuus